Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

estarapo
Play fullscreen

Love will tear us apart

July 23 2014

estarapo

May 16 2014

estarapo
8901 ec8b 350
Reposted fromallnight allnight viamaking-love making-love

May 14 2014

estarapo
4826 3f94 350

May 12 2014

estarapo
0046 7739 350
Reposted byJoeMoyeechoecho
estarapo
Rozczarowanie to nic innego jak skutek niezaspokojonej tęsknoty.
Reposted bymiieciuuraszdwa

May 09 2014

4898 4009 350
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaechoecho echoecho
estarapo
nikt nikogo nie zna tak na prawdę, żyjemy złudzeniem innych
Reposted byzamknioczyx-raynovemberandyoubretti

May 08 2014

estarapo
7528 7115 350
Reposted byMargotStiepanowicz MargotStiepanowicz
estarapo
6286 7fa4 350
estarapo
1061 f417 350
estarapo
0718 3df2 350

May 07 2014

estarapo
 • – Niesamowity z ciebie facet. Dużo czasu spędzasz samotnie, prawda?
  – Owszem.
  – Co się złego zdarzyło?
  – Byłem już chory na długo przedtem, nim mnie poznałaś.
  – A teraz też jesteś?
  – Nie.
  – No to co się stało?
  – Nie lubię ludzi.
  – Myślisz, że to jest w porządku?
  – Pewnie nie.
  – A zaprosisz mnie któregoś wieczoru do kina?
  – Może.
— Charles Bukowski
Reposted byjoyfull975searchingpollyhejanitajestemyourtitlex-rayagzzzmeshugeajrilubieagedlabeki
estarapo
5025 a326 350
Reposted bymalechswallowahuramazdavertheer
estarapo
4877 5498 350
Reposted bymalech malech
estarapo
4646 0428 350
Reposted byechoecho echoecho
estarapo
4609 035c 350
estarapo
3817 49f5 350
Reposted bysiostsenicaWonderWoman13palomaamalaredstripesnosiemka
estarapo
3645 6961 350
Reposted bysiostsenicaWonderWoman13undonee

May 06 2014

estarapo

Sza­leństwo jest je­dyną rzeczą, której można zaufać. 

— Marek Hłasko
Reposted bykinufapokolenie-wychowane-na-filmach-BondahidenFly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl